www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy » spis treści

Wpływ miłości na zachowanie młodzieży w opinii uczniów szkół średnich1. Wstęp2. Rozumienie miłości

 2.1. Ewoluowanie sposobu rozumienia miłości

 2.2. Miłość jako zjawisko seksualne według Zygmunta Freuda

 2.3. Miłość w ujęciu Ericha Fromma

 2.4. Trójczynnikowa koncepcja miłości R. Sternberga

 2.5. Fazy rozwoju związku miłosnego według B. Wojciszke

 2.6. Typologia miłości według Johna Lee3. Metodologiczne podstawy badań własnych

 3.1. Przedmiot i cel badań

 3.2. Problemy badawcze

 3.3. Hipotezy badawcze

 3.4. Metody techniki i narzędzia badawcze

 3.5. Organizacja badań, charakterystyka grupy i terenu badań4. Analiza wyników badań własnych

 4.1. Wnioski5. Zakończenie6. Kwestionariusz ankiety7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.