www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy » Kwestionariusz ankiety

Kwestionariusz ankiety

Nazywam się Anna Ludwisiak, studiuję w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Proszę o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest ustalenie opinii uczniów na temat miłości. Badania są anonimowe, a ich wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej. Dziękuję za pomoc.

1) Czy według Ciebie, ludzie zakochani zachowują się odmiennie? (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

 1. Tak.

 2. Nie.

 3. Trudno powiedzieć.

2) Czy według Ciebie, ludzie zakochani widzą świat innymi oczyma? (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

 1. Świat wydaje im się radosny.

 2. Nie widzą zmian.

 3. Przewidują nieszczęście.

 4. Prognozują lepszą przyszłość.

3) Czy według Ciebie, ludzie zakochani zachowują się wyraźnie milej wobec otoczenia? (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

a) Są serdeczni.

b) Uśmiechają się.

c) Pomagają innym.

d) Dzielą się swą radością.

e) Są mrukliwi.

f) Są niechętni wobec innych.

4) Czy Twoim zdaniem zakochani widzą ukochaną inaczej?

a) Tak.

b) Nie.

5) Jeśli tak to co, według Ciebie, w niej dostrzegają? (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

a) Dostrzegają zalety ukochanej osoby.

b) Dostrzegają wady ukochanej osoby.

c) Patrzą w zrównoważony sposób, widząc i wady i zalety.

6) Jak sądzisz, czy osoba zakochana patrzy na ukochaną osobę jak na: (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

 1. Ucieleśnienie piękna.

 2. Bohatera.

 3. Geniusza.

 4. Świętego.

 5. Istotę cudowną.

 6. Osobę taką samą jak inne.

7) Czy Twoi Rodzice dają wyraz swej miłości? (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

 1. Często.

 2. Rzadko.

 3. Nigdy.

 4. Zawsze.

8) Jak sądzisz, co najbardziej cenią zakochani? (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

a) Zdrowie.

b) Pieniądze.

c) Samochód.

d) Piękny dom.

e) Towarzystwo ukochanej osoby.

9) Czy zakochana osoba, jak sądzisz, może się wyrażać wulgarnie wobec ukochane osoby?

a) Tak.

b) Nie.

10) Jak sądzisz, czy dla ukochanej osoby można: (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

a) Farbować włosy.

b) Robić sobie tatuaże.

c) Zakładać kolczyki, w różne miejsca własnego ciała.

d) Zdobywać lepsze oceny.

e) Dokonywać niecodziennych wyczynów.

f) Przezwyciężać swoje słabości.

g) Biernie oczekiwać.

11) Czy Twoim zdaniem miłość to: (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

a) Uczucie?

b) Namiętność?

c) Erotyka?

d) Bliskość psychiczna?

e) Takie same zainteresowania?

f) Wspólna wizja przyszłości?

12) Jak sądzisz, czy zakochani lepiej odnoszą się do innych ludzi?

a) Tak.

b) Nie.

13) Jeśli tak, to czy uważasz, że zakochani: (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

a) Ustępują innym miejsca w autobusie.

b) Pomagają robić zakupy.

c) Pomagają przy odrabianiu lekcji.

d) Są wyczuleni na potrzeby innych.

14) Jak sądzisz, czy zakochani szybciej się uczą?

a) Tak.

b) Nie.

15) Jeśli tak, to czy zakochani: (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)

a) Mają łatwiejsze życie.

b) Mają więcej sukcesów.

c) Mają więcej przyjaciół.

Metryczka:

Wiek......

Płeć: żeńska □ męska □

Miejsce zamieszkania:

a/ Wieś □

b/ Miasteczko □

c/ Duże miasto □komentarze

skomentowano: 2014-12-11 21:41:26 przez: sanma

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.