www.eprace.edu.pl » milosc-mlodziezy

Wpływ miłości na zachowanie młodzieży w opinii uczniów szkół średnich

Autor:

Anna Ludwisiak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr Edmunda Jonczyk-Rosół

Recenzent:Uczelnia:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Kierunek:

Pedagogika

Data powstania:

2005-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-12-11 00:05:18

Opis pracy:

Praca ukazuje ewoluowanie sposobu rozumienia miłości, począwszy od poglądów Platona, poprzez św. Pawła z Tarsu, aż do czasów współczesnych. Przedstawiono sposób rozumienia miłości m.in. Z. Freuda, E. Fromma, R. Sternberga, a także fazy rozwoju związku według B. Wojciszke i typologią miłości J. Lee.
komentarze

Po przeczytaniu tej pracy mogę z całą pewnością stwierdzić, że jest po prostu słaba, w życiu nie przypuściłabym, że jest to praca magisterska, nie zasługuje w ogóle na miano magisterskiej, jeśli już do licencjacka, ale na bardzo przeciętnym poziomie. Dziewczyna posługuje się tu prostym językiem, zdania sformułowane na poziomie podstawówki. Praca magisterka z założenia ma być pracą samodzielną, naukową, powinny być w niej zamieszczone własne przemyślenia i uwagi, a w tej pracy tego brak. Badania i wnioski do tych badań bardzo powierzchowne, nierozbudowane.
Ciekawi mnie, jaka była końcowa ocena tych wypocin. Pracę oceniłabym na słabą 3.

skomentowano: 2012-02-15 00:53:45 przez: Irmina

Praca jest bardzo ciekawa. Zwraca uwagę na to co do tej pory było dla wielu tajemnicze i trudno było nazwać. Miłość a raczej kolejne fazy w dochodzeniu do jej kwintesencji wreszcze zostały usystematyzowane i naukowo opisane. Autorka wykazała się odwagą decydujac się na tak trudny temat. Oczekiwałabym kontynuacji w pracy doktoranckiej! Warta zauważenia jest swoboda w pisaniu a jednocześnie bardzo naukowy charakter pracy. Zmusza do zastanowienia sie nad związkiem i oczekiwaniami względem partnera. Wysoki poziom. Polecam

skomentowano: 2012-03-27 19:55:35 przez: Aneta

Czytam, czytam i wciąż coś nowego odkrywam. Przystępnie napisana

skomentowano: 2012-10-26 23:26:16 przez: Sławek

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.